Stor mjölkgård drabbad av smittan

Stor mjölkgård är drabbad av salmonella. “Det första jag tänkte var att shit, det här är ju bara sånt man läser om”, säger den chockade ägaren Jonas Kysinger.

Kysings gård i Vall har drabbats av salmonella. Gården har cirka 500 djur av av dem är cirka 230 mjölkdjur.
Bonden och ägaren Jonas Kysinger var märkbart berörd under den presskonferens som hölls på gården på onsdagseftermiddagen.
– Jag har ännu inte riktigt kunnat ta in vad detta innebär, ekonomiskt och vilket arbete som nu krävs, säger han.
– Min första tanke var bara att “shit, det här är ju bara sånt man läser om”.
Smittan upptäcktes genom att en kalv blev sjuk och inte blev bättre av behandling. När den obducerades konstaterades salmonella. 8-10 kalvar på gården har dött, sannolikt av salmonella men det är bara den enda kalven som obducerats.
Länsveterinär Agneta Karlsson Norström:
– Det här är något som alla gårdar kan drabbas av om man har otur. Det har inget att göra med bristande hygien eller vanskötsel.

Nu ska prover på alla djur tas och gården ska saneras. Det kan ta upp till ett halvår innan man kan häva spärrförklaringen på gården.
Spärrförklaringen innebär att:
– inga djur får lämna gården för slakt
– gödsel från gården får inte spridas på markerna, man får endast plöja ner gödslet
-däremot FÅR gården fortsätta leverera mjölk. Eventuell smitta försvinner när man pastöriserar mjölken.

Länsstyrelsen skriver i sitt pressmeddelande:
När salmonella upptäcks i en besättning spärras anläggningen och smittan bekämpas. Grundtanken är den samma för alla djurslag, men det praktiska genomförande kan se olika ut beroende på djurslag, uppfödningsform och beroende på typ av salmonella med mera.
Under smittbekämpningen införs hygien- och skötselrutiner. Stallmiljön saneras och gödsel och andra smittförande produkter tas om hand på lämpligt sätt. Så långt produktionsformen tillåter inväntar man en naturlig utläkning av infektionen.

Länsveterinär Agneta Karlsson Norström säger att det viktigaste arbetet just nu är att se till att smittspridningen begränsas. Det är också viktigt att veta att mjölk får lämnas till mejeri där den pastöriseras och är därmed helt säker att dricka.

Helagotland.se är med på presskonferensen som hålls 14.30 på gården. Vi uppdaterar med mer information.
TEXT: Mats Pettersson/Anna Sofia Hakeberg

 

 

S. Typhimurium är den näst vanligast förekommande salmonellatypen hos nötkreatur. Smittspridning kan ske genom djurförflyttningar, fodersmitta samt sannolikt även via fåglar och gnagare samt genom indirekt spridning av gödsel via människor, redskap, fordon och miljö.

Sverige har varit framgångsrikt i kampen mot salmonella. Bara ett fåtal livsmedelsproducerande djurbesättningar i Sverige drabbas varje år, på Gotland sällan mer än ett utbrott per år.

Att tvätta händerna är viktigast för att förebygga att smittor sprids från djur till människor liksom från människor till djur.
Källa: Länsstyrelsen