Information om Botkyrka

Kommunfakta
I Botkyrka bor det 89 374 personer januari 2015 och antalet Botkyrkabor ökar stadigt. I kommunen talas det cirka 100 olika språk och vi har en ung befolkning.
Botkyrkas befolkning
I Botkyrka bor det 89 374 invånare (jan 2015). Under året kommer kommunen ha passerat 90 000 invånare och år 2021 kommer vi att vara 100 000 invånare.

Botkyrka har en ung befolkning. Både i jämförelse med andra kommuner i länet och med landet i stort:
Medelåldern i Botkyrka är 37 år, i länet 39 år och i landet 41 år.
Andelen unga under 18 år i Botkyrka är 24 procent, i länet 22 och i landet 20 procent.
Andelen 65 år och äldre i Botkyrka är 14 procent, i länet 16 och i landet 20 procent .
Många Botkyrkabor har sina rötter i andra länder. Drygt 56 procent är antingen själva födda i ett annat land eller har båda sina föräldrar födda utomlands. Det talas cirka 100 olika språk inom kommunen.
Bostäder i Botkyrka
Det finns omkring 33 200 bostäder i Botkyrka, varav cirka 21 200 i flerbostadshus (64 procent) och cirka 12 000 (36 procent) i småhus.

Av lägenheter i flerbostadshus ägs cirka 55 procent av det kommunala bostadsföretaget AB Botkyrkabyggen. Andelen bostadsrätter är 35 procent, främst i HSB och Riksbyggen. Nya bostäder planeras och byggs i alla kommundelar.

Botkyrkas geografi
Botkyrka kommun har en totalareal på 197 km² och ligger mellan Stockholm och Södertälje. Kommunen består av fem kommundelar – Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge och Tumba-Grödinge.

Näringslivet i Botkyrka
I kommunen finns 5000 arbetsplatser och 23 800 arbetstillfällen (inklusive offentlig sektor 2012). Cirka 90 procent är små och medelstora arbetsplatser. Av kommunens 38 000 förvärvsarbetare har cirka 12 000 jobb i hemkommunen.

Den öppna arbetslösheten är 5,3 procent (februari 2015). Botkyrka kommun är den största arbetsgivarna med 5 500 anställda. Andra stora arbetsgivare är Alfa Laval Nordic AB och DeLaval International AB.

 

Källa: http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/ombotkyrka/kommunfakta