Hågelbyparken – betong, grönska & vatten

Det Hågelby som möter oss idag i grunden skapat av telefonfabrikören L M Ericsson.

 

Hågelbyparkens byggnader

Hågelbyparkens huvudbyggnad är en elegant herrgård i klassicistisk stil, byggd i betong år 1915-17. Då var betong ett unik byggmaterial i Sverige. L M Ericsson var en stor innovatör. Det gällde såväl telefoner som byggteknik och jordbruk.Hela Hågelby anlades som en mönstergård för jordbruk. Här bedrevs fullskaligt jordbruk, odlades och såldes frukter och bär.

Huvudbyggnaden var bostadshus och platsen valdes noga ut av byggherre Ericsson. Det sägs att han först lät tillverka ett trätorn som flyttades runt på egendomen, för från tornets topp kunna välja ut platsen med bästa utsikten. Idag använder vi huvudbyggnaden för konferens, fest och matgäster. Alla kan njuta den härliga utblicken för parken och sjön Aspen.

Huvudbyggnaden inramas av två gravkullar från vikingatiden.

På den södra, och största gravkullen lät Ericsson bygga en litet tempel som plats för avkoppling och meditation. Det kallasekotemplet och om du står i byggnadens mitt över ett hål i golvet hör du ett egendomligt eko när du pratar eller sjunger.

Nedanför gravkullen ligger den eleganta rotsakskällaren Bella Venecia. Från båda sidor leder körbanor upp till byggnadens tak, där balustraden försetts med urnor och lyktstolpe i betong. Man körde upp längs banor med häst och vagn och tippade ner rotsakerna genom hål till förråden. Sedan tog man ut godsakerna genom dörrarna efter hand som de behövdes för eget hushåll eller för försäljning.

Trädgårdsvillan har en sirligare, rundare profil. Här bodde som namnet antyder, trädgårdsmästaren en gång i tiden. Idag innehåller huset konferenslokal och privatbostad.

Lillgården var Hågelbys första mangårdsbyggnad som senare blev rättare- och arrendatorbostad. Nu är huset kontor för Hågelbyparken AB.

 

Trädgården är barocksinspirerad. En huvudaxel går från grindöppningen ner mot sjön Aspen. Fram till huvudbyggnadens port förstärks axeln av en lindallé. Bakom byggnaden öppnas vyn upp med en stor gräsyta som kantas av raka grusgångar, låg häck och lindar.

Den tvärgående axeln utgörs av trädårdsvillan i söder och lillgården i norr. Grusvägen har kantats av en granhäck. Den ska ersättas av en lägre silvergranhäck till våren. Belysningen ska också förstärkas i allén och ner mot stallbacken och café Anna Giertz.

 

Källa: