Om museet Tumba Bruksmuseum

Från och med 1 januari 2004 drivs Tumba Bruksmuseum i Kungl. Myntkabinettets regi. Museet har genomgått vissa ombyggnader. Verksamheten har utökats liksom öppethållandet.

Under 2004 pågick ett intensivt arbete med att renovera byggnaderna och under våren 2005 byggde vi nya utställningar

Tumba bruksmuseum invigdes 4 juni 2005. 14.000 personer besökte museet under 2005.

Museet nominerades till European Museum of the Year 2008.
Mer info

Foto från BliStar

Se även juryns bedömning av museet:
EMYA – juryns bedömning

Den 30 maj 2009 invigdes en den nya basutställningen i det s.k. Spruthuset. Utställningen handlar om brandskydd i allmänhet och i synnerhet brukets brandskydd från 1755 fram till idag.

Källa: