Pedagog från Botkyrka fick pris från Musikaliska Akademin

Anders Hägerström vid Botkyrka kulturskola har tilldelats årets Göran Lagervalls Pedagogstipendium. Kung Carl Gustaf delade ut priset vid Akademiens årliga högtidssammankomst på Musikaliska akademien.

Prisutdelning på Musikaliska akademien. Fr. v Kung Carl Gustaf, Anders Hägerström, Botkyrka kulturskola och Kjell Ingebretsen, Kungl. Musikaliska Akademiens Preses. (Foto: Dag Krafft)

– Botkyrka kulturskola är väldigt stolt över att Anders tilldelats denna utmärkelse, säger Uno Karlsson, enhetschef för Botkyrka kulturskola. Det är roligt när en person som arbetat målmedvetet och metodiskt under en lång tid uppmärksammas för sin gärning. Anders är verkligen värd detta, avslutar Uno.

Juryns motivering

”Anders Hägerström tilldelas Göran Lagervalls pedagogstipendium. Han är en unikt mångsidig pedagog som förutom en mycket gedigen pianometodik använder sig av såväl jonglering som idrottspsykologi i arbetet med att forma trygga elever som med hög kvalitet kan prestera på toppen av sin förmåga.”
– Jag känner mig väldigt glad och hedrad att ha fått detta stipendium, säger Anders Hägerström.

Om Göran Lagervalls Pedagogstipendier

Göran Lagervalls Pedagogstipendium delas ut till två personer och de får 25 000 kronor vardera. Kungliga Musikaliska Akademien delar varje år ut Göran Lagervalls Pedagogstipendier “för betydelsefulla insatser inom det musikpedagogiska området och med särskild hänsyn tagen till utveckling och förnyelse av såväl den obligatoriska som den frivilliga musikundervisningen bland barn och ungdom”.
Ceremonin ägde rum vid Akademiens högtidssammankomst den 26 november.