Botkyrkabyggen öronmärker bostäder för unga och äldre

Med start nästa år ska det bli lättare för ung och äldre att få bostad.
Botkyrkabyggen låter öronmärka 20 procent av bostadsförmedlingarna för ungdomar och seniorer.
– Alla Botkyrkabor ska ha möjlighet att hitta ett hem som passar dem, säger kommunalrådet Ebba Östlin (S) i ett pressmeddelande.

Beslutet fattades av Botkyrkabyggens styrelse på måndagen. Den nya uthyrningspolicyn börjar gälla nästa år. Förutom att 10 procent av bostäderna som förmedlas kommer att gå till ungdomar mellan 18 och 25 år och 10 procent till personer över 65 år, så kommer även nybyggda bostäder att öronmärkas för ungdomar och äldre.

25 procent vid nyproduktion

25 procent av Botkyrkabyggens nybyggda bostäder ska gå till unga vuxna i bostadsbolagets kö och ytterligare 25 procent i utvalda projekt kommer att gå till seniorer.

– Bostadsbristen drabbar ungdomarna hårdast idag. Prioriteringarna i vår nya policy är ett sätt att försöka förbättra situationen för dom. Det är också viktigt att de kan flytta hemifrån när de får sitt första jobb, så att de stannar kvar i kommunen. Vi behöver dom här, att de bidrar till att utveckla Botkyrka och betalar skatt här, säger Bosse Johansson (S) som är ordförande i Botkyrkabyggen i ett pressmeddelande.

Byta till hus med hiss

För de äldre över 65 år kommer bostadsbolaget också börja arbete med en satsning för att kunna byta till mer lämplig lägenhet, till exempel på bottenplan eller i hus med hiss.

– Alla Botkyrkabor ska ha möjlighet att hitta ett hem som passar dem, och för att uppnå det målet är det särskilt viktigt att rikta bostadssatsningar mot unga och äldre. Policyn är ett starkt och viktigt steg i att göra det möjligt att göra en bostads- och livskarriär i Botkyrka, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i pressmeddelandet.

Bostäder bara till Botkyrkabor

Botkyrkabyggen kommer också att ha ett nytt avtal med bostadsförmedlingen i Stockholm, vilket i praktiken gör att bostäder bara kommer att gå till Botkyrkabor, skriver Botkyrkabyggen i ett pressmeddelandet.

källa – https://mitti.se/nyheter/botkyrkabyggen-ungdomar-pensionarer-botkyrka/?omrade=botkyrkasalem