BOTKYRKA KYRKOGÅRD

Botkyrka kyrkogård

är den äldsta begravningsplatsen i Botkyrka. Den ursprungliga kyrkogården är omgärdad av en stenmur, Bogårdsmuren.

Gravkoret på kyrkogården i nordväst byggdes för familjen Johan Liljencrantz, som tidigare hade sitt residens på Sturehov. Det ristades av CG Gjörwell och byggdes år 1807.

I sydost ligger gravkoret som byggdes år 1843 av familjen Carl Piper på Sturehov. Likaså i kyrkogårdens sydöstra hörn finns ett gravkor från 1953. Detta tillhör familjen Wåhlin på Hallunda gård.

 

Botkyrka monumentet

Till höger om ingången till kyrkan finns en kopia i sandsten av Botkyrkamonumentet. Originalet återfinns på Historiska muséet i Stockholm. Monumentet är utformat som en kyrkobyggnad med absid på ena kortsidan. Men monumentet kan också uppfattas som en gravkista, där absiden istället blir en utbuktning för den dödes huvud. Inskrifterna på latin och i runor tyder på att den Björn som nämns är identisk med Botvids bror Björn som lät uppföra träkyrkan vid Hammarby år 1129.

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa: