Representativ byråkrati

Torsdag 13 februari 18:00 – 19:30
Mångkulturellt centrum, Värdshusvägen 7, 14550, NORSBORG
Vägbeskrivning/karta


Kontaktperson: Tobias Hübinette
E-post: tobias.hubinette@mkc.botkyrka.se
Ökad ojämlikhet och en utbredd känsla av politisk maktlöshet manar till diskussion om hur demokratin kan fördjupas. Men i denna diskussion försvinner ofta den offentliga förvaltningen som arena för politisk aktivitet, trots tjänstemännens stora inflytande över olika politiska processer. Nazem Tahvilzadeh, forskare vid KTH, presenterar sin forskning om tjänstemän med minoritetsbakgrund i kommunala organisationer. Tjänstemän inom den offentliga sektorn kan utgöra en betydelsefull kraft för förändring, men det finns många hinder i vägen – inte minst den institutionaliserade rasismen i offentliga organisationer

Alla evenemang äger rum på Mångkulturellt centrum, Fittja gård, det är alltid fri entré och ingen föranmälan krävs. Programverksamheten sker i samarbete med MKC och ansluter till Mångkulturellt centrums utställning om ras i en svensk samtidskontext, ”Varning för ras”, som pågår fram till januari 2014. För vägbeskrivning och information om Mångkulturellt centrum, se hemsidan http://mkc.botkyrka.se/besok-oss/hitta-hit
Programansvarig: Tobias Hübinette, 08-531 869 98, tobias.hubinette@mkc.botkyrka.se