Jämstäldhet i Alby

Forskning visar på unika resultat för jämställdhet i Alby folkhälsopark

En mastersuppsats från Sveriges lantbruksuniversitet som undersökt om Alby folkhälsopark blivit jämställd visar unikt goda resultat vad gäller jämställt besökande av platsen.
Undersökningen genomfördes av Malin Cronér hösten 2016 och metoden har varit omvärldsanalys, observationer, fältstudier, spontanintervjuer och nyckelintervjuer.
Fokus i uppsatsen är att undersöka om platsen blivit jämställd och i så fall vilka nyckelfaktorer som gjort det möjligt. Statistiken visar en unik måluppfyllelse vad gäller jämställd fysisk aktivitet i Botkyrka. Nästan exakt lika många tjejer som killar besöker folkhälsoparken i Alby.

Uppsatsen har också undersökt användandet av de olika aktivitetsytorna i parken och kommit fram till att gymmet är den yta som flest besökare använde spontant. Observationer visade även att den spontana användningen av skateyta och fotbollsplaner var relativt jämställt; 41procent kvinnor (skate), respektive 43 procent kvinnor (fotboll). Något som är anmärkningsvärt då dessa aktiviteter brukar nyttjas av en klar majoritet killar i de flesta kommuner.

I slutsatsen nämns delaktighet i utformningen, variationen av aktiviteter, den rena och snygga och trygga miljön, personalens och föreningslivets närvaro och attityd som nyckelfaktorer till måluppfyllelse på jämställdhetsområdet.

Senast uppdaterad 2017-03-01

 

Källa: http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Forskning-visar-pa-unika-resultat-for-jamstalldhet-i-Alby-folkhalsopark.aspx