Blåklintsparken

Blåklintsparken ligger i Hallunda och många passerar parken dagligen på väg till Hallunda centrum. Blåklintsparken är en av fem stora parker i Hallunda-Norsborg som bär blomnamn. Parken rustades upp under 2017 och 2018.

Upprustningen innebar att lekplatsen och miljön runt boulebanorna förnyades samt att en grillplats och en aktivitetsplats för barn och unga byggdes. Fler blomrabatter, träd och lägre buskar planterades. Belysningen rustades upp i hela parken.

Åtgärderna grundade sig i en medborgardialog från 2015 med invånare som bodde nära parken.

Ett delmål med parkupprustningen var att skapa en aktivitetsplats som lockar både unga tjejer och killar. Flera workshops med tjejer från Hallunda-Norsborg genomfördes. Att kunna lyssna på musik, gunga, åka rullskridskor och vattenlek var några av de mest önskade förslagen som också har planerats in i parken.

Målet är att Blåklintsparken ska:

– vara en attraktiv mötesplats för boende i Hallunda-Norsborg
– få fler att stanna till och inte bara passera förbi
– locka besökare i alla åldrar
– innehålla en utmanande och stimulerande lekplats
– innehålla en plats för unga som lockar både tjejer och killar
– rymma platser för både för lugna och fartfyllda aktiviteter
– vara en plats som är tillgänglig, trygg och attraktiv för alla

källa – https://www.botkyrka.se/idrott-fritid–natur/friluftsliv/parker/blaklintsparken.html