Botkyrka kommun.

Botkyrka kommun är en kommun i Stockholms län. Centralort är Tumba. Kommunen ingår i Storstockholm och är belägen på halvön Södertörn.

Administrativ historik.

När kommunbegreppet infördes i Sverige från den 1 januari 1863 inrättades inom den nuvarande kommunens område två landskommuner, baserade på den äldre sockenindelningen, Botkyrka och Grödinge landskommuner.

Botkyrka kyrka.

År 1904 bildades Tumba municipalsamhälle inom Botkyrka kommun. Indelningen påverkades inte av 1952 års kommunreform, men municipalsamhället upplöstes 1956. År 1971 bildades en ny Botkyrka kommun genom sammanläggning med Grödinge. År 1974 fördes Salems kommun till Botkyrka, men bröts 1983 åter ut.

Kommunvapnet.

Blasonering: I rött fält en stående med gloria försedd Sankt Botvidsbild av guld, hållande i högra handen en yxa och i den vänstra en fisk, båda av silver.

Botkyrka kyrka är helgad åt S:t Botvid, som lär vara begravd där. Därför hamnade han på Botkyrkas vapen, när ett sådant fastställdes 1954. Det registrerades i PRV 1974 och återigen 1983, efter det att kommunen delats.

Befolkningsutveckling.

 

Politik.

Mandatfördelning i valen 1970–2010

 

Kommundelar

  • Alby
  • Hallunda-Norsborg
  • Fittja
  • Tullinge
  • Tumba-Storvreten-Vårsta/Grödinge

 

Slagsta villasamhälle 2007

Geografi.

Botkyrka gränsar till Huddinge, Södertälje, Salem, Haninge, Nynäshamn samt Ekerö via Slagstafjärden. I norr gränsar kommunen till Mälaren via Slagstafjärden och Fittjaviken. Två sydliga utlöpare av Mälaren, Albysjön och Tullingesjön finns och den förstnämnda ligger på gränsen till Huddingekommun medan den andra ligger utanför Tullinge. Norra kommundelen domineras tillstora delar av bebyggda områden, medan den södra delen består av mycket skog och ängar. Längst i söder tar kommunen även del av havet genom Grödingeviken, en del av Östersjön.

 

 

Hallunda bostadsområde 2007

 

Kommunen har flera friluftsområden och naturreservat. Vid Albysjön finns ett friluftsområde. I södra kommunen ligger naturreservatet Pålamalmsom även går in i Haninge kommun. Utanför Tullinge, vid Lida, ligger också ett friluftsområde. Här finns det möjlighet till skogsvandring, jogging, cykling, träning och bärplockning.

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Norsborgs herrgård

 

Nässkansens 1600-talskanon vänd mot Himmerfjärden

Källa: