Sturehofs slott

Sturehofs slott är en herrgård vid Mälaren. Här hittar du några av Sveriges finaste gustavianska inredningar. Slottet är också känt för sin samling av kakelugnar från Marieberg.

Sedan 1899 ägs Sturehofs slott av Stockholms stad. De stora salarna används för representation vid utländska stadsbesök. I parken finns lindalléer och häckar.
År 1778 köptes gården av Gustav III:s finansminister Johan Liljencrantz. Han lät bygga huvudbyggnaden av sten som var färdig 1781. De båda flyglarna finns fortfarande kvar och härstammar från mitten av 1600-talet.
Läs mer om Sturehofs slott i menyn till höger.

Senast uppdaterad 2010-11-29

Källa: