Om Botkyrka Folkhögskola

Huvudmän

Botkyrka folkhögskola ägs av en skolförening med fem kristna församlingar i Botkyrka som huvudmän. De är S:t Georgis, S:ta Marias och S:t Petrus och Paulus syrisk-ortodoxa församlingar, samt Hallundakyrkans församling och Centrumkyrkan i Tumba inom ramen för Equmeniakyrkan. Församlingarna motiverar sitt engagemang i folkhögskolan med sitt ansvar för närområdet och att de vill ge människor en möjlighet att växa och utvecklas.

Att ha kristna kyrkor som huvudmän innebär att förståelsen för och samtal om livsåskådning och religion är viktig på skolan. Alla är välkomna att studera oavsett religion, kultur eller nationalitet. Det är du själv som berättar vem du är.

Målskrivning

Styrelsen för Botkyrka folkhögskola har antagit denna målskrivning för sitt arbete de kommande åren. Måldokument Botkyrka folkhögskola

Arbetssätt och studerandeinflytande

Folkhögskolan arbetar bland annat utifrån folkbildningens ideal. Den egna motivationen är grunden för allt lärande och vi tror att alla kan bidra med något. Oftast finns det gott om tid att arbeta med ett område och vi är medvetna om att varje individ lär sig på olika sätt och olika snabbt. Skolan är betygsfri.

Vi söker efter ett demokratiskt arbetssätt med möjlighet till inflytande över studierna både för studerande och för lärare. Ett sätt att utveckla skoldemokratin är skolrådet, där studerande, personal och skolledning möts för beslut i gemensamma frågor. I varje kurs finns det möjlighet att på olika sätt påverka innehåll och upplägg.

Skolan har som mål att inom kort anta en studeranderättslig standard för att garantera kvalité och trygghet för våra studerande. Läs gärna mer på http://www.folkhogskola.nu/fsr

Ekonomi och avgifter

Folkhögskolan får varje år pengar från staten = regeringen och landstingen i bl.a Stockholms län för att driva verksamheten. Studerande på kurserna betalar en serviceavgift som täcker utgifter för försäkring, tillgång till Internet, tidningar och tidskrifter, de flesta läromedel, studiebesök och en del av kostnaderna för rekryteringen av nya deltagare. På de långa kurserna är avgiftern 2250:- för ett helt år (1250:- för hösten och 1000:- för våren). Mer detaljerad information om vilka kostnander avgiften täcker finns hos rektor.

Tillgänglighet och pedagogiskt stöd

Skolans lokaler i Hallunda är helt tillgängliga för rullstolsburna studerande. Lokalerna på Sankt Ignatios i Södertälje är i mindre omfattning anpassade för personer med rörelsehinder. För andra funktionsnedsättningar finns stor vilja att anpassa studiesituationen för de studerande.

På Allmän-, Bas- och Kvinnokursen finns stora möjligheter att arbeta med läs- och skrivsvårigheter framför allt genom små undervisningsgrupper och välutbildade pedagoger.

Värderingar

Mångfald och respekt för varandras övertygelse präglar arbetet på skolan. Den som studerar här måste vara beredd att möta åsikter och tankar som inte känns bekväma. Vi tror att det är en väg till ökat lärande.

Vi försöker hela tiden bli bättre på att möta varandras olikheter och forma en skola utan diskriminering och rasism.

Skolans har en mycket restriktiv hållning till droger och kan inte ta emot studerande med pågående drogmissbruk.

Botkyrka

Folkhögskolans förankring i Botkyrka är tydlig. Närområdet är en självklar del av studierna på Allmän, Bas och Kvinnokurserna och de studerande får redskap att kunna påverka det som sker i deras vardag. Du behöver inte bo i Botkyrka kommun för att studera här.

 

Källa: http://botkyrkafolkhogskola.org/om-skolan/