Bättre utemiljöer på förskolor och skolor

Under 2017 och 2018 satsar Botkyrka kommun på utemiljöerna på elva förskolor och skolor. Det ska bli mer grönska och bättre solskydd. Lekredskap och belysning ska förbättras och kompletteras. På förskolan Violen i Hallunda planteras det för fullt nu i höst.
Tio miljoner kronor till elva förskolor och skolor

Totalt satsar kommunen tio miljoner kronor på upprustningarna vid elva förskolor och skolor. Boverket står för hälften av kostnaden via ett bidrag som syftar till att främja fysisk aktivitet och förbättra lärmiljön. Satsningen vid kommunens skolor och förskolor fortsätter även efter 2018, med då utan stöd från Boverket.

Träd och buskar på Violens förskola

På Violens förskola i Hallunda planteras det för fullt, både träd, bärbuskar och ätliga perenner och växter. På förskolan går 110 barn som leker på en öppen gårdsyta som lockar till spring, lek och cykling. Nu kompletteras gården med miljöer som uppmuntrar till mer samspel, interaktion och problemlösning.

Målet är att få en levande utegård som bjuder in till lust att lära genom lek, säger Maud Carlberg, chef för Violens förskola.

Grönare lekmiljöer ger kreativa barn

Med större variation och grönare lekmiljöer ger vi barnen större möjlighet att uttrycka sig själva och vara mer kreativa, säger Lotta Harder, markförvaltare i Botkyrka kommun.

Trädplantering på Violens förskola. Foto Maria Sima.

Trädplantering på Violens förskola. Foto Maria Sima.

Förutom de många nyplanterade träden som har en mångfald av bladtyper, bladfärger, blomning och fina höstfärger, planteras många ätbara växter. Några exempel är vinbär, krusbär, hallon, björnbär, vindruvor, minikiwi och jordärtskocka. Gården kommer att få en naturlig hinderbana och en rutschkana. Det blir plats för vattenlek och några små lekhus. Gården kommer också att få bättre belysning och solskydd på några innergårdar.

Namngivningsfest på gång

Barnen på Violen följer arbetet på gården med nyfikenhet och funderingar. Arbetet blir en del av förskolans olika projektarbeten. Med fler former av material och utrustning på gården får barnen större möjlighet att utforska och undersöka sin omgivning.

Vi planerar att ha en namngivningsfest när de nya träden och buskarna är på plats för att öka kunskapen och aktsamheten om växterna, säger Maud Carlberg.

Foto: Lotta Harder.

Foto: Lotta Harder.

Källa: https://www.botkyrka.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter-startsida/2017-11-10-battre-utemiljoer-pa-forskolor-och-skolor.html