Bilder från Botkyrka kyrka 2.

Oktober 2010 Uppladdad av: Gert Ärnström

 

Oktober 2010 Uppladdad av: Gert Ärnström

 

Dopfunten av grå sandsten från 1904. Uppladdad av: Tom Wollecki

 

Målningar av Sven X:et Erixson. Uppladdad av: Tom Wollecki

 

Altaret. Uppladdad av: Tom Wollecki

 

Del av altarskåpet i närbild. Uppladdad av: Tom Wollecki

 

Altarskåpets vänstra dörrar. Uppladdad av: Tom Wollecki

 

Kyrkans baksida. Uppladdad av: Tom Wollecki

 

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa: