Ännu ett gymnasium i Botkyrka

En fjärde gymnasieskola i Botkyrka från hösten 2017

​Skyttbrink knoppas av från Tumba gymnasium och blir Botkyrkas fjärde gymnasieskola med cirka 170 elever fördelat på fem yrkes- och introduktionsprogram.
Botkyrka kommuns gymnasieskolor lyckas attraherar allt fler gymnasieungdomar. Elevantalet har ökat, och antalet sökanden likaså. Botkyrkas utbildningar har alltså blivit mer attraktiva, däribland finns Barn- och fritidsprogrammet på Skyttbrink som har 2,25 sökanden per plats, jämfört med 1,20 i länet.

– När nu Skyttbrink knoppas av från Tumba gymnasium ökar möjligheterna att kunna erbjuda ett större och bredare programutbud och fler antal gymnasieplatser, berättar Anna Viding Niemelä, gymnasiechef i Botkyrka. Vi kommer också att rekrytera en egen rektor och administrativ personal till Skyttbrinks gymnasium.

En tydlig och närvarande skolledning väntas öka kvaliteten på utbildningarna och därmed stärka skolans varumärke ytterligare.

Fakta
Beslutet att inrätta Skyttbrinks gymnasium fattades vid utbildningsnämndens sammanträde den 7 februari.

Eftersom antalet ungdomar ökar fram till år 2025, ökar också behovet av fler gymnasieplatser i hela Stockholms län.

Skyttbrink knoppas av från Tumba gymnasium där det funnits sedan 2012, då Södertörns hantverksgymnasium förvärvades av Botkyrka kommun.
Senast uppdaterad 2017-02-13

 

Källa: http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/En-fjarde-gymnasieskola-i-Botkyrka-fran-hosten-2017.aspx