Förgröning av allmänna ytor

Förgröning av allmänna ytor

En välskött park eller trädgård kan vara knepigt att åstadkomma, om man inte vet hur man på bästa sätt ska hålla den grön. Förgröning av allmänna ytor, såsom parker och kommunala trädgårdar är det vanligtvis kommunens parkansvariga avdelning som hanterar. Men de tips och råd som denna sektion använder sig av, kan samtliga med en trädgård med blommor och gräsmatta även använda, för att omgivningen helt enkelt ska frodas och bli grönare.

Omkringliggande natur och omgivning runt huset är viktigt för att man ska trivas. Dessutom bidrar en trädgård som frodas till ett bättre ekosystem som kan absorbera mer av utsläppen som sker. Det finns mängder av miljötjänster som man kan hyra för att trädgården ska frodas igen.

De problem som många ofta upplever med trädgården är att just gräsmattan inte växer som den borde. Det finns framförallt fem saker som man kan göra för en betydligt grönare gräsmatta. Detta gäller då oavsett om det är för trädgårdar hemma eller förgröning av allmänna ytor och parker. Att inte klippa för kort är absolut viktigast. Om gräsmattan klipps alldeles för kort kommer rötterna att dö och mattan får istället en gul eller brun nyans. Istället för att klippa gräsmattan för kort, är det bättre att klippa mindre men oftare. Detta kräver såklart lite mera tid, men resultatet kommer då att bli oslagbart.

Andra saker som man ska tänka på är att inte glömma bort att trimma kanter, runt buskar eller liknande och att man ibland vattnar gräsmattan med rikligt vatten. Om gräsmattan ändå ser lite vissen ut kan man behöva addera näring och gör då detta genom att gödsla gräsmattan. Vid gödsling bör dock grannar informeras innan då det kan ta några dagar innan doften från gödslet försvinner. Det kan ta ännu längre under varma sommardagar. Ta hand om gräsmattan och den kommer att trivas betydligt bättre.

Underhåll av parker

Det finns inget bättre än att spendera tid i en grön, blomstrande och vacker park. Många färdas miltals för att kunna betrakta vackra parker och i Sverige kan vi skatta oss lyckliga med det gedigna utbud av vackra parker som vi har runt om i landet. Två av de större parkerna som finns i landet är Kungsträdgården och Botaniska trädgården i Göteborg.

Men för en vacker och grönskande park krävs det massor av arbete och förberedelser. Det handlar inte bara om att sköta om parken under årets alla säsonger. Det är även viktigt att man planerar vilka plantor som ska finnas i parken för att parken ska grönska oavsett säsong. Planeringen av parken görs vanligtvis av en anställd trädgårdsarkitekt. Deras jobb är att designa parken och vilka buskar, träd och blommor som parken ska innehålla för att den ska frodas året om. Plantorna placeras på angivna platser och beroende på hur stor eller liten parken är, kan olika stora växter inkluderas. De allra vackraste parkerna är de som innehåller olika former av säsongsblommor och såklart även en välskött och klippt grön gräsmatta.

För att parken ska vara lockande för allmänheten är det viktigt att den sköts om. För detta anställs oftast trädgårdsmästare, som då är ansvariga för att klippa träd, buskar, blommor och gräsmatta. Till detta tillhör det också att trimma kanter och rensa ogräs eller oönskade blommor. För att trädgårdsmästaren ska kunna göra ett bra jobb är det också nödvändigt att professionell och användarvänlig utrustning och redskap köps in. Detta kommer att underlätta och snabba upp arbetet för att fler saker ska kunna hinnas med. Att sköta om en park kräver extremt mycket arbete och är dessutom ett ganska tungt jobb att utföra.

En behaglig park ska också hållas ren från skräp. För att detta ska kunna göras på ett mer bekymmersfritt sätt, är det viktigt att papperskorgar placeras ut på strategiska platser runt om i parken.