Varför stödjer S och Botkyrka kommun Occupy-rörelsen?

Enligt lokala medier så har den s.k.Occupy-rörelsen  ockuperat parken bakom Fittja Centrum i ca en månads tid. Dessutom ska Socialdemokraternas Katarina Berggren, i egenskap av kommunstyrelsens ordförande, ha varit på plats och bjudit ockupanterna på fika.

Det borde inte vara okänt för vare sig kommunens tjänstemän eller den politiska majoriteten att rörelsen, enligt den lokala ordningsstadgan, inte borde få tillåtas vara där.

Enligt kommunens lokala ordningsstadga så får:

”13 §   Camping får endast ske inom områden som upplåtits för fritidsändamål på de platser och under de tider av året som bestäms av kommunen”

Då vi moderater besökte Occupy-rörelsen den andra maj så framgick det tydligt att man anser sig, genom utbildning, ha anledning att försöka påverka Fittjaborna (och samhället i stort) till att vilja ha den samhällsutveckling som rörelsen står för. Vid dessa samtal så uttalade sig rörelsens representanter sitt starka stöd för bl.a. att släppa samtliga droger fria, att ta bort samtliga åldersrestriktioner på alkohol och narkotika, avskaffa det system vi har idag – genom att folket reser sig och störtar de som idag sitter på makten/privilegierna.

Är detta åsikter som kommunen och den politiska majoriteten aktivt, eller för all del passivt, bör uppmuntra och facilitera en spridning av i Fittja?

Varför uppmuntrar Socialdemokraterna och kommunen att Occupy-rörelsen ockuperar den kommunala parken bakom Fittja Centrum – när de istället borde avhysas och hänvisas till närmaste campingplats?

PS! När vi besökte dem passade vi på att överräcka en gåva i form av rapporten ”Världen som fakta och föreställning” som med siffror motbevisar flera av de argument som Occupy-rörelsen slänger sig med!

 

Källa: