Norra Riksten

Norra Riksten (eller Riksten friluftsstad) är en tätort som byggts söder om Tullinge i Botkyrka kommun på området som var Tullinge flygfält.

Nybyggda villor i Norra Riksten sommaren 2008

Historia.

1941 köpte Kungliga flygförvaltningen ett stort markområde av Rikstens fideikommiss för att använda som krigsflygfält. Fem år senare anlades flygflottiljen F 18 Tullinge. Flygflottiljen lades ned 1985 och 2004 upphörde även den civila flygverksamheten.

Dåvarande statsminister Göran Persson (S) uttalade i regeringsförklaringen hösten 2000 att det skulle byggas “en ny, modern stadsdel med bostäder och arbetsplatser” på det område som nu är Norra Riksten (i regeringsförklaringen kallat “gamla Tullinge flygplats”).

Stadsbild.

Sedan 2005 finns det närmare 200 studentbostäder i Norra Riksten. Det är före detta kasernbyggnader som byggts om till studentlägenheter. I området finns även lunchrestaurangen Lizas Mäss och ett antal småföretag.

Den första utbyggnadsetappen påbörjades hösten 2006 och bestod av cirka 250 bostäder fördelade på hyreslägenheter, bostadsrätter, radhus,kedjehus och villor. Första inflyttning skedde till julen 2007 och under 2008 blev ett hundratal bostäder klara. I november 2008 kommer den nybyggda förskolan Nova att öppna. Hela Norra Riksten har planerats i enlighet med BoTryggt05.

Arbetet med en andra detaljplan håller på att slutföras. Det området kommer att innehålla cirka 300 bostäder av liknande karaktär som den första etappen. Dessutom pågår programarbete för en skola för årskurserna 0-9.

Norra Riksten präglas av närheten till naturen och de många möjligheterna till friluftsaktiviteter. I närheten ligger Brantbrinks idrottsanläggning med bland annat fotbollsplan, ishockeyhall och elbelysta motionsspår. Lida friluftsgård med bland annat skidbacke och badplats, Rikstens Golfbana och Sörmlandsleden finns också i närheten.

Studentbostäder i renoverade kasernbyggnader.

Fullt utbyggd kommer Norra Riksten att innehålla cirka 2 500 bostäder och ett verksamhetsområde för handel, kontor och service i norra delen.

Kommunikationer

I dag trafikerar buss 721 sträckan Norra Riksten och Tullinge station. Vissa av turerna fortsätter till Lida friluftsgård. I Norra Riksten finns nu tre hållplatser: Riksten, Annabergsvägen och Gösta Frohms väg.

Botkyrka kommun har byggt ut gång- och cykelvägarna från Norra Riksten till Tullinge Skog och Tullinge station samt längs Pålamalmsvägen ut till Flaggplan vid Huddingevägen för kommunikationen till Flemingsberg med bland annat Södertörns högskola och Karolinska sjukhuset.

Den kommunala förskolan Nova under uppförande sommaren 2008.

 

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa: